تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه کامل محمدرضاشجریان
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 


فروشگاه بزرگ موسیقی

آواهای ماندگار

خرید کنید .مبلغ را در هنگام دریافت به مامور پست بدهید

 

http://avahayemandegar.comhttp://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpgآپلود فایل و عکس

مجموعه کامل (بیش از 300)آثار استاد محمدرضا شجریان


لیست آلبومهای استاد شجریان در ادامه مطلبفروشگاه بزرگ موسیقی

آواهای ماندگار

خرید کنید .مبلغ را در هنگام دریافت به مامور پست بدهید

 

این مجموعه بی نظیر در 4 دی وی دی  با قیمت 25000 تومان ارائه میشودhttp://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
1-بیداد
2-آستان جانان
3-دوستت دارم وجوانی
4-قاصدك
5-دستان
6-نای شكسته
7-سروچمان
8-دل مجنون
9-آسمان عشق
10-دل شدگان
11-مژده صبا
12-مرغ سحر
13-چشمه نوش
14-خلوت گزیده
15-جان عشاق
16-همایون مثنوی
17-گنبدمینا
18-عشق داند
19-رازدل
20-انتظاردل
21-رسوای دل
22-راست پنجگاه
23-شب وصل
24-معمای هستی
25-چهره به چهره
26-شب سكوت كویر
27-آرام جان
28-بیات-شوشتری-4گاه
29-سه تار احمدعبادی
30-ربنا
31-بوی باران
32-پیوندمهر
33-زمستان است
34-به یادعارف
35-در خیال
36-دیلمان
37-دودعود
38-عبادی
39-انتظار
40-فریاد
41-افشاری
42-گلبانگ1
43-گلبانگ2
44-جان جان
45-خزان
46-موسوی
47-كنسرت پاریس
48-رباعیات خیام
49-سپیده
50-ویولون
51-همایون
52-شش تایی مركب
53-شور-ابوعطا
54-ردیف افشاری
55-شور-بیات-سه گاه
56-مخالف-سه گاه
57-دشتی-سه گاه
58-كنسرت ماهور
59-كنسرت سه استاد
60-ماهور
61-نوا مركب خوانی
62-سخنرانی آمریكا 79
63-یادایام
64-آفتاب نیمه شب
65-پیام نسیم
66-ابو عطا-اصفهان
67-گروه پایور(دیلمان)
68-همایون-نوا
69-میهن ای میهن
70-درسوگ بنان
71-باغ نظر
72-بهاردلكش
73-اشك مهتاب
74-امان امان
75-بیات ترك-دشتی
76-بیات ترك-تاج-كردبیات
77-ابوعطا-دشتی
78-كنسرت شیدا(چاوش)
79-كنسرت شیدا(لطفی)
80-بت چین
81-شور
82-شجریان-عبادی -خرم
83-در ازل
84-مخالف سه گاه
85-ماهور
86-بیات ترك-شوشتری
87-دشتی -سه گاه
88-نوا
89-جوانی
90-آذرستون
91-اجرای خصوصی 1
92-اجرای خصوصی 2
93-اجرای خصوصی 3
94-اجرای خصوصی 4
95-اجرای خصوصی 5
96-اجرای خصوصی 6
97-اجرای خصوصی 7
98-اجرای خصوصی 8
99-اجرای خصوصی 9
100-اجرای خصوصی 10
101-اجرای خصوصی 11
102-اجرای خصوصی 12
103-اجرای خصوصی 13
104-اجرای خصوصی 14
105-اجرای خصوصی 15
106-اجرای خصوصی 16
107-اجرای خصوصی 17
108-اجرای خصوصی 18
109-اجرای خصوصی 19
110-اجرای خصوصی 20
111-اجرای خصوصی 21
112-اجرای خصوصی 22
113-اجرای خصوصی 23
114-اجرای خصوصی 24
115-اجرای خصوصی 25
116-اجرای خصوصی 26
117-اجرای خصوصی 27
118-اجرای خصوصی 28
119-گل باغ آشنایی
120-ساز خاموش
121-كلاس آواز-شجریان ناظری
122-شجریان وهایده افسانه شیرین
123-گلهای رنگارنگ 567-شجریان وسیمابینا
124-گلهای رنگارنگ 580ب-شجریان هایده
125-یك شاخه گل 418-شجریان وخوانساری
126-یك شاخه گل 447
127-برگ سبز205
128-برگ سبز216
129-برگ سبز236
130-برگ سبز239
131-برگ سبز238
132-گلهای تازه 147
133-گلهای تازه 190
134-گلهای تازه 13
135-گلهای تازه 25 شجریان و هایده
136-گلهای تازه 31
137-گلهای تازه 37
138-گلهای تازه 42
139-گلهای تازه 48
140-گلهای تازه 53 شجریان و عهدیه
141-گلهای تازه 58
142-گلهای تازه 60
143-گلهای تازه 65
144-گلهای تازه 66
145-گلهای تازه 71 شجریان وسیمابینا
146-گلهای تازه 72
147-گلهای تازه 75
148-گلهای تازه 77
149-گلهای تازه 85
150-گلهای تازه 87
151-گلهای تازه 92
152-گلهای تازه 97
153- گلهای تازه 100
154-گلهای تازه 102
155-گلهای تازه 104
156-گلهای تازه 106
157-گلهای تازه 107
158- گلهای تازه 121
159-گلهای تازه 123 شجریان عهدیه
160-گلهای تازه 125
161-گلهای تازه 128 شجریان عهدیه
162-گلهای تازه 133
163-گلهای تازه 138
164-گلهای تازه 140 شجریان عهدیه
165-گلهای تازه 142
166-گلهای تازه 144
167-گلهای تازه 153
168-گلهای تازه 156
169-گلهای تازه 158
170-گلهای تازه 160
171-گلهای تازه 162
172-گلهای تازه 171
173-گلهای تازه 175
174-گلهای تازه 176
175-گلهای تازه 178
176-گلهای تازه 180
177-گلهای تازه 182
178-گلهای تازه 185
179-گلهای تازه 187
180-گلهای تازه 188
181-گلهای تازه 190
182-رندان مست
183-جام تهی
184-موسیقی ایرانی -بخت آیینه ندارم
185-برگ سبز 242
186-برگ سبز 245
187-برگ سبز 246
188-برگ سبز 248
189-برگ سبز 250
190-برگ سبز 251
191-برگ سبز 255
192-برگ سبز 258
193-برگ سبز 261
194-گلهای رنگارنگ 472 شجریان مرضیه
195-گلهای رنگارنگ 519 شجریان سیمابینا
196-گلهای رنگارنگ 541 ب شجریان الهه وفایی
197-گلهای رنگارنگ 562 ب شجریان عهدیه شهیدی
198-گلهای رنگارنگ 572 ب شجریان قوامی پروین
199-گلهای رنگارنگ 574 ب شجریان گلپا الهه
200-گلهای رنگارنگ 575 شجریان سیمین غانم
201-روز ازل
202-گلهای تازه 23
203-گلهای تازه 54
204-گلهای تازه 154
205-گلهای تازه 166
206-یك شاخه گل 412 شجریان گلپا شهیدی
207-یك شاخه گل 417 شجریان گلپا قوامی
208-یك شاخه گل 402
209-یك شاخه گل 425
210-یك شاخه گل 450
211-موسیقی ایرانی-شجریان (بیا ساقی)
212-موسیقی ایرانی-شجریان وگلوریا روحانی (به كوههای صابونات)
213-موسیقی ایرانی-شجریان وگلوریاروحانی (دایه)
214-موسیقی ایرانی-شجریان وگلوریا روحانی (گرخدا فرصت دهد)
215-موسیقی ایرانی-شجریانگلوریا روحانی (خدامهربونه)
216-بزم خصوصی
217- بزم خصوصی
218-بزم خصوصی
219-بزم خصوصی
220-برگ سبز 247
221-برگ سبز 249
222-برگ سبز 271
223-برگ سبز 279
224-برگ سبز 283
225-برگ سبز 287
226-برگ سبز 288
227-برگ سبز 292
228-برگ سبز 306
229-گلهای رنگارنگ 578 شجریان مرضیه
230-گلهای رنگارنگ 580 شجریان هایده
231-گلهای رنگارنگ 544 شجریان شهیدی الهه
232-موسیقی ایرانی-شجریان بت چین
233-موسیقی ایرانی-شجریان بیات ترك
234-غریب راه عشق
235-گل عذار
236-دل انگیزان 1
237-دل انگیزان 2
238-دل انگیزان 3
239-دل انگیزان 4
240-آهنگ وفا
241-آواز ای امان
242-بر مزار استاد عبادی
243-بی تو به سر نمی شود
244-كنسرت لندن 1369
245-كنسرت هم نوا با بم 1382
246-در كوچه سار شب
247-دلكش
248-دیده معشوق
249-دولت بیدار
250-انتظار
251-فتنه چشم
252-غوغای عشقبازان
253-گلبانگ 3
254-گلچین هفته
255-ایران من
256-جان شیدا
257-خاكستر
258-نای دل
259-موسیقی ایرانی-شجریان الهه
260-موسیقی ایرانی-شجریان (افشاری)
261-موسیقی ایرانی-شجریان (سه گاه ومخالف)
262-موسیقی ایرانی-شجریان (ماهور)
263-موسیقی ایرانی-شجریان (جانا تورا)
264-موسیقی ایرانی-شجریان (ای غم)
265-موسیقی ایرانی-شجریان (به من ار چه)
266-آه باران
267-آفتاب نیمه شب
و دیگر اجراهای استاد....

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg


نوع مطلب : مجموعه کامل محمدرضاشجریان، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar